Misyonumuz

1. Eğitim, sağlık, yoksulluk, iç ve dış göç, siyasal katılım, ekonomik üretim gibi konular başta olmak üzere, Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği içinde aile çalışmaları ile ilgili ailenin geleceği ve sorunlarına dair bilimsel araştırmalar yapmak, projeler oluşturmak, işbirliği yaptığımız araştırmalarda eşgüdümü sağlamak ve iletişimi güçlendirmek.

2. Merkezimizin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları düzenlemek, ortak çalışmalar yapmak.

3. Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ailenin geleceği ve sorunlarına ilişkin ders ve seminerler verilmesi için rehberlik ve öğrencilerin bu konulara yönelmelerini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak ve bu alandaki çalışmalara destek vermek.

4. Aileye yönelik ülke politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.