Hakkımızda

Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (ALAUM) 29/05/2006 gün ve 26182 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik gereği kurulmuş bir araştırma ve uygulama merkezidir.

Misyonumuz doğrultusunda, toplumumuzda farklı alanlarda farklı birikimlere sahip bilim insanları ile birlikte çalışmalar yaparak, toplumun en temel kurumu olan aileyi ve ahlaki değerleri korumak suretiyle;

• Toplumda bireylerin sosyal, fiziksel ve ruhsal anlamda sağlıklı yaşam sürmeleri için desteklemek.

• Toplumun en temel ve en küçük birimi olan ailenin işlevselliğinin güçlendirilmesi için çalışmak, aile üyelerinin aralarındaki ilişkilerin kuvvetlendirilmesi için katkıda bulunmak.

• Aile konusunda özellikle dezavantajlı gruplarla çalışmalar yapmak.

• Atölye Çalışmaları, Seminerler, Webinarlar düzenlemek suretiyle konu üzerinde toplumun ilgisini ve dikkatini çekerek,

• Gerçekleştirdiği faaliyetlerle Türkiye’deki Üniversitelerde mevcut bulunan Aile Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezlerine ve Merkezimiz vizyonu doğrultusunda Türkiye’deki aile çalışmalarına katkıda bulunacak bir Aile Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi olma vizyonunu benimsemekteyiz.