Yönetim Kurulu

Müdür Prof. Dr. Yıldız Akpolat
DEÜ Edebiyat Fak.Dekan V. Ve Sosyoloji Bölüm Başkanı

Müdür Yard. Doç.Dr. Nilüfer Demir
DEÜ Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölümü Öğr. Üyesi

Yönetim Kurulu
1. Prof Dr. Yıldız Akpolat / DEÜ Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölümü
2. Doç.Dr. Nilüfer Demir/ DEÜ Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölümü
3. Doç.Dr. Şafak Evran Topuzkanamış/ DEÜ Hukuk Fakültesi
4. Dr.Öğr.Üyesi Özgül Vupa Çilengiroğlu / DEÜ Fen Fak.İstatistik Bölümü